Amoxicilin a klavulanát

Tento list pojednává o expozici amoxicilinu a klavulanátu v těhotenství a při kojení. Tyto informace by neměly nahrazovat lékařskou péči a rady poskytované lékařem.

Co je amoxicilin/klavulanát (amox/clav)?

Tato kombinovaná léčiva jsou antibiotika používaná k léčbě různých bakteriálních infekcí. Jedná se o kombinaci amoxicilinu, antibiotika podobného penicilinu, a klavulanátu, léčiva, které zvyšuje účinnost amoxicilinu. Mezi obchodní názvy patří Amoclav®, Augmentin XR® a Clavamox®.

Užívám amox/clav. Může mi to ztížit otěhotnění?

Studie, které by zjišťovaly, zda by přípravek amox/clav mohl ženám ztížit otěhotnění, nebyly provedeny.

Amoxil léky v online lékárně.

Právě jsem zjistila, že jsem těhotná. Měla bych přestat užívat přípravek amox/clav?

Pokud Vám byl přípravek amox/clav předepsán Vaším lékařem, poraďte se s ním dříve, než provedete jakékoli změny v užívání tohoto léku. Je důležité zvážit přínos léčby infekcí během těhotenství.

Zvyšuje užívání přípravku amox/clav pravděpodobnost potratu?

Potrat může nastat v každém těhotenství. Při užívání přípravku amox/clav v doporučených dávkách není pravděpodobné, že by zvyšoval pravděpodobnost potratu.

Zvyšuje užívání přípravku amox/clav v prvním trimestru těhotenství pravděpodobnost výskytu vrozených vad?

V každém těhotenství začíná žena s 3-5% pravděpodobností, že se jí narodí dítě s vrozenou vadou. Tomu se říká její základní riziko. Většina studií nezjistila zvýšenou pravděpodobnost vrozených vad při užívání přípravku amox/clav v prvním trimestru; k dispozici je však jen velmi málo studií. Existuje více studií zabývajících se užíváním samotného amoxicilinu během těhotenství. Několik studií prokázalo vyšší pravděpodobnost rozštěpu rtu (otvor ve rtu) s rozštěpem patra (otvor ve střeše úst) nebo bez něj, pokud se amoxicilin užívá během prvního trimestru. Existují však i jiné studie, které vyšší pravděpodobnost rozštěpu rtu s rozštěpem patra nebo bez něj nezjistily. Na základě současných informací je celková pravděpodobnost rozštěpu rtu a/nebo patra považována za nízkou, pokud žena užívá amox/klav v těhotenství.

Může užívání přípravku amox/clav ve druhém nebo třetím trimestru těhotenství způsobit jiné komplikace?

Ohledně užívání přípravku amox/clav během druhého trimestru je k dispozici jen omezené množství informací, ale dosavadní studie neuvádějí zvýšenou pravděpodobnost vzniku těhotenských problémů při užívání v tomto období.

Pro užívání ve třetím trimestru existuje jedna rozsáhlá studie žen, u kterých bylo zvýšené riziko předčasného porodu, což je stav, kdy žena zahájí počáteční fázi porodu před 37. týdnem těhotenství. U žen, které byly léčeny přípravkem amox/clav, bylo zjištěno malé zvýšení rizika závažné bakteriální infekce známé jako nekrotizující enterokolitida (NEC) u jejich novorozenců. Jedná se o onemocnění, které může poškodit střeva dítěte. Dalším přezkoumáním byly zjištěny některé studie, které tuto šanci potvrzují, a jiné, které ji nepotvrzují. Celkově lze říci, že šance, že používání přípravku amox/clav zvyšuje riziko NEC, je nízká.

Způsobuje užívání přípravku amox/clav v těhotenství nějaké dlouhodobé problémy v chování nebo učení dítěte?”

Jedna studie, která sledovala stovky dětí až do věku 11 let, nezjistila, že by prenatální expozice přípravku amox/klav byla spojena s problémy s učením nebo chováním.

Můžu při užívání přípravku amox/clav kojit?

Amox/clav se dostává do mateřského mléka, nicméně na základě malého počtu studií nebylo prokázáno, že by kojenému dítěti způsoboval problémy. Studie 67 matek užívajících tento přípravek zjistila, že u kojených dětí nebyly zjištěny žádné závažné zdravotní účinky. U některých kojenců se sice vyskytly možné alergické reakce, jako je vyrážka, průjem, podrážděnost a zácpa, tyto reakce však netrvaly dlouho. Pokud si myslíte, že se u vašeho dítěte objevil nežádoucí účinek léků, které mohou být ve vašem mléce, poraďte se s lékařem vašeho dítěte. O všech otázkách týkajících se kojení se poraďte se svým poskytovatelem zdravotní péče.